Ekstraordinær generalforsamling

Der vil blive holdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 fra klokken 19 til 21 i Sognegården ved Skelager Kirke.
Baggrunden er refinansiering og omlægning af eksisterende realkredit lån, samt orientering om projekt nye fjernvarmerør og finansiering heraf.
Indkaldelse med dagsorden fremsendes senest 8 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.