Indlæg til beboermødet d. 25.3.2015

Andelsboliger sælges for billigt

Boligmarkedet er i dag glohedt i de store byer som København og Aarhus. Der har de seneste 2-3 år været en stigning i priserne på alle andre typer boliger end andelsboligerne, der er underlagt maksimalpriser. Maksimalpriserne bestemmes enten af den seneste offentlige ejendomsvurdering eller en valuarvurdering – begge måder er godkendte vurderingsmetoder af andelsboliger. Problemet med de offentlige ejendomsvurderinger er dog, at de ikke er blevet opdateret siden 2012, og ikke vil blive det før 2017. Siden 2012 er boligpriserne generelt steget, hvilket ikke har afspejlet sig i de andelsboligforeninger, der benytter sig af de offentlige ejendomsvurderinger. Men for foreninger der tror på, at deres ejendom er steget i værdi siden sidste offentlige vurdering, kan der være gode grunde til at få foretaget en valuarvurdering. For hvis foreningens ejendom vurderes højere end den blev ved den sidste offentlige ejendomsvurdering, kan foreningen hæve maksimalpriserne, og andelshaverne kan få glæde af de stigende boligpriser.

Offentlige ejendomsvurderinger ude af trit med virkeligheden

De offentlige ejendomsvurderinger er jævnligt blevet kritiseret for at virke tilfældige, hvilket givetvis også er med til at forklare, hvorfor foreninger i stigende grad tyer til de private valuarer. Ifølge John Lindgreen fra Home Erhverv betyder de mere eller mindre tilfældige offentlige ejendomsvurderinger i nogle tilfælde, at andelsboligforeninger ikke kan være sikre på, at valuarvurderingen får foreningens ejendom til at stige i værdi – som han forklarer: ”Det er slet ikke alle ejendomme, hvor jeg vil kunne komme op på de offentlige værdier”.

de gældende offentlige ejendomsvurderinger fra 2012 BLIVER ikke bliver opdateret før 2017.