Grøn arbejdsdag d. 10. juni

Så er der igen grøn arbejdsdag – husk at melde dig/jer til aftensmaden.

Så skal de nye stole afprøves – og ja, de fylder i skuret – men det finder vi en løsning på 🙂

Grøn hilsen

Det grønne udvalg

 

Grøn arbejdsdag i efteråret

Kære alle

Der er grøn arbejdsdag traditionen tro søndag i uge 43, d. 30. oktober 2016.

Vi mødes på P-pladsen kl. 13.00!

Der er kakao og kagemand efter endt arbejde.

Vi glædes os til at se netop dig!

Efterårshilsen

Det Grønne Udvalg

Ekstraordinær generalforsamling

Der vil blive holdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 fra klokken 19 til 21 i Sognegården ved Skelager Kirke.
Baggrunden er refinansiering og omlægning af eksisterende realkredit lån, samt orientering om projekt nye fjernvarmerør og finansiering heraf.
Indkaldelse med dagsorden fremsendes senest 8 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.